چاپ انواع جعبه دارویی

چاپ انواع جعبه دارویی (Modaxen)

مشخصات طراحی جعبه دارویی Modaxen :

  • نام برند: Modaxen
  • نرم افزار طراحی: illustrator
  • زبان جعبه : فارسی و انگلیسی
  • مورد استفاده :

 چاپ جعبه دارویی Modaxen

مشخصات چاپ جعبه دارویی Modaxen:

جنس کاغذ: 270 گرم ایندربرد
جنس روکش : ورنی

سایر :

  • از رنگ Pantone برای چاپ تمام رنگ ها استفاده شده.