چاپ و بسته بندی دارویی

چاپ و بسته بندی دارویی (Modagra)

مشخصات طراحی جعبه دارویی :

  • نام برند: Modagra
  • نرم افزار طراحی: illustrator
  • زبان جعبه : فارسی و انگلیسی
  • مورد استفاده :

 چاپ جعبه دارویی Modagra

مشخصات چاپ جعبه دارویی Modagra:

جنس کاغذ: 270 گرم ایندربرد
جنس روکش : ورنی

سایر :

  • از رنگ Pantone برای چاپ تمام رنگ ها استفاده شده.